Vedlikehold Belysningsanlegg

Gruppeskift er det lurt?

Vi utfører delskifte og  gruppeskift, ta kontakt for tilbud

Vedlikehold av Belysningsanlegg?

 

De fleste forretninger investerer mye penger i nye og gode lysanlegg, det man oppnår med dette er en vesentlig salgsfremmer, og god hjelp for betjeningen og dekoratører til å oppnå de ønskede salgsmål.

 

Men hva skjer over tid?

 

På vår vandring i denne bransjen ser vi det samme hos mange forretninger på de forskjellige kjøpesentrene:

Defekte lyskilder – Ubehagsblending – Spotlights som lyser på ”ingenting”

Dette er momenter som virker stikk i strid med de intensjonene man har med et godt belysningsanlegg.

 

Et forslag til enkel kontroll:

  • Daglig gjennomgang av belysningsanlegget, med følgende momenter:

 

  • Har alle spotlights noe å lyse på?

 

  • Er det ubehagsblending fra effektlyset? (blir kunden blendet på vei inn i butikken)

 

  • Virker alle lyskildene?

 

  • Bytt de som gjør en påfallende viktig jobb.(resten kan kanskje vente på gruppeskift)

 

 

Dagens moderne lysarmaturer driftes i hovedsak av elektroniske forkoblings utstyr, disse er erfaringsmessig sårbare for variasjoner i spenning og temperatur, og bør ikke ”jobbe” med defekte lyskilder. Det medfører ofte ekstra kostnader med bytte av forkoblings utstyr i tilegg til nye lyskilder.

Ved bytte av lyskilder er det også et viktig moment at lysutstyr med elektronisk forkobling bør være strømløst for å unngå å skade elektronikken.

 

Skifte av lyskilder er påkrevd ut i fra lyskildens livslengde og lystilbakegang. Dette varierer over tid ut i fra ulike kvaliteter og konstruksjoner i lyskildene.

Livslengde i en forretning defineres som en tid hvor lysutbyttet har nådd ett gitt nivå, dette er vanligvis ved 75% av installert nivå, smuss og nedstøving  påvirker også lysutbyttet.

Etter nådd beregnet livslengde vil utfallet øke og lysnivået synke raskere.

Produsentenes oppgitte levetid på lyskilder er beregnet ved 50% utfall, dvs at halve forretningen er mørk dersom man forholder seg til disse tallene.

 

Dersom man benytter seg av gruppeskift på lyskilder vil man oppleve at forretningen fremstår som ny, og at man unngår å alltid ha mørke armaturer, som i tilegg kan skade forkoblingsutstyret.

 

Normalt benyttes gruppeskift av lyskilder etter livslengde definisjon. Dette innbærer å bytte samtlige kilder i ett anlegg etter ett program som følger kildenes spesifikasjon. Perioden mellom gruppeskift byttes kun kilder som er falt ut, og som gjør en påfallende viktig jobb. Gruppeskift medfører ett mindre arbeid over tid for butikk- personalet.

 

”Det er lurt å investere i et godt belysningsanlegg, og enda lurere å ta vare på investeringene.”

 

 

Handelshuset SOG AS

John Ottosen

Dgl.leder

 john@soglight.no

 

 

 

                          

 

SOGLIGHT ASTelefon: 90701111Nettstedskart